NL EN

Disclaimer

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Ik span me in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Joey Acupuncturist aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Ik span me in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Een aantal ‘links’ (verwijzingen) in deze website voeren naar informatiebronnen die door anderen dan Joey Acupucturist worden beheerd en waarover Joey Acupuncturist geen controle heeft. Joey Acupuncturist draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie vanuit deze andere bronnen.

Het is niet toegestaan om de informatie en/of de vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet commercieel, gebruik.

Joey Acupuncturist aanvaardt voor bovenstaande geen enkele aansprakelijkheid of voor enige schade die voort zou komen door gebruik van informatie en/of links op deze website.

Cookies

In mijn website maak ik gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van de site wordt meegestuurd en lokaal op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Het accepteren van cookies dient indien gewenst vooraf via een internet browser ingeschakeld te worden, waarmee automatisch toestemming tot het gebruik daarvan wordt gegeven. Het niet inschakelen van cookies zou het gebruik van (delen van) de website enigszins kunnen belemmeren.

Eigendom

De auteursrechten op de website/webpagina(s) berusten bij de eigenaar van de website, tenzij anders aangegeven. Het is toegestaan de inhoud voor persoonlijk gebruik te downloaden of te printen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan (een gedeelte of gedeeltes van) de inhoud voor andere doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet voor commerciële exploitatie. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren op intellectuele eigendomsrechten en/of in strijd zijn met wet- en regelgeving op onder meer het gebied van privacy.

Up
d

Welcome to Reina

Step into a true oasis of digital beauty we devised for your new beauty center, resort or spa website.

Monday to Friday Closed
Saturday Closed
Sunday Closed